Ankara JİTEM davası Yargıtay’a gidiyor

Ankara JİTEM davası olarak bilinen, faili meçhul cinayetler davasında verilen beraat kararlarına karşı oy kullanan üye hakim, dosyanın neden bozulması gerektiğini 160 sayfalık bir gerekçeyle açıkladı. Karar, ailelere ulaştıktan sonra Yargıtay’a taşınacak.

Heyet değişti, beraatler onandı

Ankara JİTEM davasında, aralarında Mehmet Ağar, Korkut Eken, İbrahim Şahin ve “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım‘ın da bulunduğu 19 sanığa verilen beraat kararı, yapılan itiraz sonucu istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Ancak, mahkeme başkanının değişmesiyle yeni oluşan heyet, beraat kararını onayladı. Fakat, her iki heyette de bulunan bir üye, karara katılmayarak, bozma gerekçelerini 160 sayfalık bir yazıyla detaylandırdı.

TIKLAYIN – Ankara JİTEM davasının gerekçeli kararını açıklayan yargının Susurluk şefkati: Silahlar, dinlemeler, tanıklar yetmedi, sanık beyanı yeterli görüldü

“Cezaları kesinleşmiştir”

Birgün’den Kayhan Ayhan‘ın haberine göre, karşı oy veren üye, gerekçesinde, “Ülkemiz sathında yoğun terör olaylarının yaşandığı 1993-1996 yıllarını kapsayan dönemde toplam 12 olayda 18 kişinin öldürülmesine ilişkin olan iş bu dosya, sanık polis memuru Ayhan Çarkın’ın ifadeleri sonrası ilgili soruşturma evraklarının değişik mahal Cumhuriyet Başsavcılıkları’ndan getirtilip birleştirilmesi neticesinde oluşturulmuştur. İki iddianameye konu edilen öldürme olaylarının suç yerleri farklı farklıdır. Ancak mahkemenin yetkisi hususunda bir sorun bulunmamaktadır. Zira öldürme olaylarının suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütün faaliyeti çerçevesinde çoğunlukla kamu görevlilerinden oluşan sanıklarca gerçekleştirildiği iddia edilmekte olup söz konusu suç örgütünün, kesinleşmiş mahkeme kararlarında işaret edildiği üzere Ankara merkezli oluşturulması nedeniyle suç yeri Ankara olmakta, mahkemenin yetkisinde bir tereddüt bulunmamaktadır. Gerçekten, sanıklardan bir kısmı ülkenin çeşitli yerlerindeki faaliyetleri nedeniyle suç işlemek amacıyla Ankara merkezli örgüt kurmak veya kurulan örgüte üye olmak suçlarından Ankara mahkemelerince mahkum edilmişlerdir. İlgili mahkeme kararları kesinleşmiştir. Böylece mahkemenin yetkisi de kesinleşmiştir” ifadelerini kullandı.

Üye, “Yine, bir kısım sanıklar hakkındaki İstanbul 6 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 1997/180 esas ve 2001/36 karar sayılı, Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin kararı ile kesinleşmiş bulunan ilamı: “..halk arasında korku, endişe ve panik yaratacak şekilde, ammenin selameti aleyhine, kasten adam öldürme, adam kaldırma, yağma cürümlerini işlemek üzere silahlı teşekkül oluşturdukları,..” kesin kaydını taşımakla, sanıkların halk arasında korku, endişe ve panik yaratmak saiki ile (diğer suçların yanı sıra) kasten adam öldürme suçlarını işlemek amacıyla örgüt kurdukları ya da kurulan örgüte üye oldukları, suç örgütünün faaliyeti kapsamında adam öldürdükleri kesin bir yargı” diye belirtti.

Üye karşı oy gerekçesinde, “Zira, sanıkların ekseriyetinin iş bu yargılamanın ya da istinaf incelemesinin konusu olsun ya da olmasın birilerini öldürdükleri; suç örgütünün yöneticisi konumunda olan sanıkların da infaz emrini verdikleri tartışmasızdır” ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN – Ankara JİTEM davasında savcı, Mehmet Ağar’ın da arasında olduğu 19 sanığın beraatini istedi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x